Business Team Research
Business Team Research

press to zoom
Professional Meeting
Professional Meeting

press to zoom
Coding
Coding

press to zoom
Business Team Research
Business Team Research

press to zoom
1/7
מתמטיקה נגישה

מטרת האתר "מתמטיקה נגישה" ( accessible-math )הינה להנגיש חומרי לימוד בתחום המתמטיקה תוך מתן דגש על מקורות ידע אלטרנטיבים כגון סרטונים וגאוגברה.

האתר זמין לכלל התלמידים לצורך למידה אישית, כל תלמיד יכול לקחת פרק וללמוד את יחידות הלימוד בקצב שלו.

לשאלות, פניות בבקשה היעזרו בפורום

אתר זה נבנה לצורכי חינוך, ע"י רועי רווה בוגר לוינסקי B.ed במתמטיקה.

M.A אוניברסיטת חיפה.