top of page
מתמטיקה נגישה

מטרת האתר "מתמטיקה נגישה" ( accessible-math )הינה להנגיש חומרי לימוד בתחום המתמטיקה תוך מתן דגש על מקורות ידע אלטרנטיבים כגון סרטונים וגאוגברה.

האתר זמין לכלל התלמידים לצורך למידה אישית, כל תלמיד יכול לקחת פרק וללמוד את יחידות הלימוד בקצב שלו.

לשאלות, פניות בבקשה היעזרו בפורום

אתר זה נבנה לצורכי חינוך, ע"י רועי רווה בוגר לוינסקי B.ed במתמטיקה.

M.A אוניברסיטת חיפה.

bottom of page