מתמטיקה נגישה

מטרת האתר "מתמטיקה נגישה" ( accessible-math )הינה להנגיש חומרי לימוד בתחום המתמטיקה תוך מתן דגש על מקורות ידע אלטרנטיבים כגון סרטונים וגאוגברה.

האתר זמין לכלל התלמידים לצורך למידה אישית, כל תלמיד יכול לקחת פרק וללמוד את יחידות הלימוד בקצב שלו.

לשאלות, פניות בבקשה היעזרו בפורום

אתר זה נבנה לצורכי חינוך, ע"י רועי רווה בוגר לוינסקי B.ed במתמטיקה.

M.A אוניברסיטת חיפה.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה. 

Professional Meeting