תחום גאומטרי

תחום גאומטרי לכיתה ט

יחידות הלימוד
לרשימת משפטים המאושרים על ידי משרד החינוך  
תרגילים

בבניה

משפטים והוכחות

יחוברת חזרה על הגדרות והוכחות

בתחום הגאומטרי וכן משפטים חדשים הנלמדים בכיתה ט' כגון :

1. מול הזוית הגדולה הצלע הגדולה

2. זוית חיצונית במשולש וסכום זויות

3. תכונות מרובעים : ריבוע,מלבן,מקבילית,מעוין ודלתון

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.