תחום מספרי

בפרק זה נלמד מספר לאורך השנה על נושאים באלגברה כגון חוק הפילוג המורחב ונוסחאות שורשים

נכיר מהי משוואה ריבועית ונעבוד על סוגים שונים של פרבולות וייצוגם האלגברי והגרפי.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.