הסתברות

בפרק ההסתברות נכיר - תחום זה כתוב כספר אלקטרוני עם קישורים לסרטונים ותרגולים

1.  מאורע בודד – ניסוי חד שלבי

2. הסתברות של שני מאורעות

3. מאורעות בלתי תלויים

4. דיאגרמת עץ ושימוש בטבלה

5. מאורעות תלויים.

6. מאורע משלים.

7. הסתברות מותנת

8. תרגול מסכם לפרק הסברות

 

ספרון יחידת הלימוד על הסתברות 
הסתברות לכיתה ט

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.