חזקות ושורשים

בפרק חזקות ושורשים נגדיר מהו חזקה ושורש, נכיר את חוקי חזקות ושורשים ונתרגל

יחידות הלימוד
שורשים לא ריבועיים
שורשים ריבועיים
חזקות

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.