חזקות ושורשים

בפרק חזקות ושורשים נגדיר מהו חזקה ושורש, נכיר את חוקי חזקות ושורשים ונתרגל

יחידות הלימוד
שורשים לא ריבועיים
שורשים ריבועיים
חזקות