פונקציה ריבועית

פונקציה ריבועית - הכרות משוואה ריבועית, מאפייני הפרבולה, משוואות ריבועיות ואי-שיוויונות

יחידות הלימוד
יחידה 8
יחידה 7
יחידה 6
יחידה 5
יחידה 4
יחידה 3
יחידה 2
יחידה 1

הכרות והזהה אנכית

המשתנה a 

כיווץ והרחבה של הפונקציה

הזהה אופקית של הפונקציה

הייצוג הסטנדרטי של הפרבולה, תחומי חיוביות ושליליות.

נקודות חיתוך עם צירים

משוואות ריבועיות עם מכנים

מערכת משוואות, שימוש בגישה אלגברית וגישה גרפית

אי-שיוויונות ריבועיים. גישה אלגברית וגישה גרפית

תחומי עלייה וירידה, חיוביות ושליליות הפונ'

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.