top of page

אוריינות קריאת גרפים

בפרק זה נתמודד עם גרפים מסוגים שונים ונלמד איך לקרוא ולפתור שאלות עליהם

יחידות הלימוד
קובץ פתרונות לדף השאלות על גרפים
קובץ שאלות על גרפים
bottom of page