אוריינות קריאת גרפים

בפרק זה נתמודד עם גרפים מסוגים שונים ונלמד איך לקרוא ולפתור שאלות עליהם

יחידות הלימוד
קובץ פתרונות לדף השאלות על גרפים
קובץ שאלות על גרפים

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.