טריגונומטריה במישור

בפרק זה נכיר את הגדרות טריגונומטיות במשולש ישר זוית, ושימושו למציאת אורכי צלעות וגודל זויות במצולעים

יחידות הלימוד
חוברת פתרונות
חוברת שאלות לפי נושאים
דף להגדרות יסוד ותרגול בסיסי

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.