תחום גאומטרי

תחום גאומטריה וטריגונומטריה לכיתה י

יחידות הלימוד
לרשימת משפטים המאושרים על ידי משרד החינוך  
תרגילים נוספים

בבניה

תוכנית לימודים בגאומטריה וטריגונומטריה ל 4 יח"ל - הסבר ותרגול

בחוברת ישנו הסבר מהם הנושאים שצריכים ללמוד בכיתה י' עם שאלות מוכוונות לכל תת נושא הנדרש

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.