top of page

תחום גאומטרי

תחום גאומטריה וטריגונומטריה לכיתה י

יחידות הלימוד
לרשימת משפטים המאושרים על ידי משרד החינוך  
תרגילים נוספים

בבניה

תוכנית לימודים בגאומטריה וטריגונומטריה ל 4 יח"ל - הסבר ותרגול

בחוברת ישנו הסבר מהם הנושאים שצריכים ללמוד בכיתה י' עם שאלות מוכוונות לכל תת נושא הנדרש

bottom of page