בעיות מילוליות

בפרק זה נכיר בעיות בתחום בעיות מילוליות

יחידות הלימוד
פתרונות- בעיות עם גיאומטריה
שאלות - בעיות עם גיאומטריה
פתרונות - בעיות תנועה
שאלות - בעיות תנועה
פתרונות- בעיות קניייה ומכירה
שאלות - בעיות קניייה ומכירה

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.