חשבון אינטגרלי

בפרק זה נכיר בעיות בתחום חשבון אינטגרלי

יחידות הלימוד
פתרונות- פונקציה קדומה
שאלות - פונקציה קדומה
פתרונות - שני שטחים
שאלות - שני שטחים
פתרונות- שטח בודד
שאלות -שטח בודד

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.