בעיות קיצון

בפרק זה נכיר בעיות בתחום בעיות קיצון - רצוי ללמוד פרק זה לאחר היכרות עם חשבון אינטגרלי ודיפנציאלי

יחידות הלימוד
קובץ פתרונות
קובץ תרגול

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.