פתרון פונקציה ריבועית ומשוואות

בפרק זה נעשה חזרה על ייצוגיה של פונקציה ריבועית, דרכי פתרון שלה ושל פוקנציה קווית במערכת צירים ובייתוג אלגברי

יחידות הלימוד
משוואות - דף פתרונות
משוואות - דף תרגול
פתרונות לדף על ישרים ופרבולות
ישרים ופרבולות (גרפי) - דף תרגול
מערכת משוואות עם מכנה
מערכת משוואות
טרינום ונוסחאות הכפל המוקצר
טכניקה אלגברית חוק פהילוג המורחב

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.