חשבון דיפרנציאלי

בפרק זה נכיר בעיות בתחום חשבון דיפרנציאלי

יחידות הלימוד
פתרונות - משוואת משיק
שאלות - 
משוואת משיק
פתרונות -  פונקציית 1/x
שאלות - פונקציית 1/x
פתרונות - פונקציית שורש
שאלות - פונקציית שורש
פתרונות - חקירת פולינום
שאלות - חקירת פולינום

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.