שינוי נושא הנוסחא

בפרק זה נתרגל טכניקה אלגברית במשוואות, ונתרגל אוריינות קריאת שאלות מילוליות בייצוג פונקציה

יחידות הלימוד
דף פתרונות לשינוי נושא הנוסחא
דף תרגול לשינוי נושא הנוסחא