שינוי נושא הנוסחא

בפרק זה נתרגל טכניקה אלגברית במשוואות, ונתרגל אוריינות קריאת שאלות מילוליות בייצוג פונקציה

יחידות הלימוד
דף פתרונות לשינוי נושא הנוסחא
דף תרגול לשינוי נושא הנוסחא

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.