סדרה חשבונית

בפרק זה נלמד פורמלית מהי סדרה חשבונית, דרכים למציאת איברים בסדרה, הפרשה, סכומה וטכניקות נוספות

יחידות הלימוד
דף פתרונות לסדרה חשבונית
דף תרגול על סדרה חשבונית
דף הסבר לפי נושאים על סדרה חשבונית

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.