גיאומטריה אנליטית

בפרק זה נכיר את מערכת הצירים, זיהוי משוואה לינארית בצורה אלגברית וגרפית, ושימוש במערכת זו בגיאומטריה.

יחידות הלימוד
קובץ פתרונות לתרגילים
קובץ תרגילים
דף סיכום הנושא ותרגול גיאומטריה אנליטית
דף תרגול מסכם לפונקציה לינארית 
חזרה על פונקציה לינארית - פונקציה קווית

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.