סטטיסטיקה והסתברות

בפרק זה נלמד נחזור על הסתברות ונכיר את עולם הסטטיסטיקה

יחידות הלימוד
פתרונות לדף להכרת נושא ססטיסטיקה ותרגול
דף להכרת נושא ססטיסטיקה ותרגול
דף מסכם ותרגול לנושא הסתברות

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.