בעיות מילוליות

בפרק זה נתמודד עם בעיות מילוליות המתארות סוגיות בהספק, אחוזים וכדומה

יחידות הלימוד
שודף פתרונות לפרק בעיות מילוליות
דף עבודה על בעיות מילוליות - מחולק לנושאים

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.