התפלגות נורמלית

בפרק זה נכיר בעיות בתחום הסטטיסטיקה- התפלגות נורמלית

יחידות הלימוד
קובץ פתרונות - משרד החינוך
קובץ שאלות - משרד החינוך
קובץ פתרונות
קובץ תרגול