פורום

פורום מתמטיקה נגישה לכיתה ט

5 posts

לשאלות על התחום המספרי

3 posts

לשאלות על התחו הגאומטרי

3 posts

לשאלות על תחום ההסתברות

New Posts
 • Admin
  May 16, 2017

  Not at your computer? It’s easy to manage your forum on your phone. Create, delete and rearrange posts, or share them on social media. Enable/disable your comments and more. You can also pin your favorite posts so more people will see them and they get more engagement within your forum’s community. Because Wix Forum is so mobile friendly, once your forum is set up, all you need is your phone.
 • Admin
  May 16, 2017

  Our seamless mobile solution means your mobile forum is easy to navigate, works just like desktop and looks stunning on every phone. Your visitors can do everything from their phone. Write posts, leave comments, add images, fun emojis, share posts on social, etc.
 • Admin
  May 16, 2017

  With mobile push notifications, you’ll always be up to date with everything that happens on your forum. To sign up for push notifications, head to your Profile Page > Settings. Once you opt in for push notifications you’ll get notified when people like your posts, leave comments and when someone you follow publishes a post.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

האתר "מתמטיקה נגישת" ותוכניו נבנה תוך שימוש בחומרי לימוד הזמינים באינטרנט לצורך שימוש הוגן להוראה.